Ford Otosan, size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. İstediğiniz takdirde çerezleri reddedebilirsiniz. Ancak çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda, internet sitemizin bazı fonksiyonlarının düzgün çalışmayabileceğini lütfen dikkate alın.

Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye ve Ford Otosan Çerez Politikasına şuradan ulaşabilirsiniz:

Ford Otosan Çerez Politikası

 
Sürdürülebilir bir gelecek için eylem planımız

Yakıt tüketiminden yüksek tasarruf ve ürünlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması ana iş faaliyetlerimiz içerisinde oldukça yüksek öneme sahip hedeflerimizdendir.

Bu hedefler aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk politikamızda da önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, çevresel, sosyal ve finansal sermayenin uzun dönemde korunması ve geliştirilmesi ile tutarlı, değer yaratan girişimleri sürekli arıyor, değerlendiriyor ve geliştiriyoruz.

Bu eylemleri açıklamak ve diğer pek çok programı aynı çatı altında buluşturmak üzere "Sürdürülebilirlik Eylem Planımızı" hazırlamış bulunuyoruz.

Plan ve misyon beyanı

Sürdürülebilirlik stratejimizi bir bütün olarak kapsayan bu Eylem Planı, sürdürülebilirlik ile ilgili konuların; ürünlerimizi, tesislerimizi, insanlarımızı ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumları birbirine bağlayan karmaşık bir sistemin parçası olduğu gerçeğini yansıtmaktadır.

Sürdürülebilirlik, yapılması gereken doğru şey olmasının yanı sıra, Ford'un iş stratejisinin de temel bir parçasıdır. Akıllı ve sürdürülebilir imalat çözümleri ve teknolojik açıdan gelişmiş, yakıt kullanımında verimli araçlar ile Avrupa'daki başarımızın uzun sürmesini sağlayacak temeller kuruyoruz.

Şeffaflık taahhüdümüzün önemli bir bölümünü oluşturan kamusal bilgilendirme uygulamamız, hem şirketimiz bünyesinde hem de sektör çapında ilerlemeyi teşvik etmeye yardımcı olmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen kurumsal Sürdürülebilirlik Raporumuza göz atın:

http://www.fordotosan.com.tr/surdurulebilirlik.htm

corporate.ford.com/go/sustainability